CalCıpron

CalCıpron, yüksek oranda Kalsiyum Fosfit içerikli özel bir bitki besleme ürünüdür. Fosforoz asit içerir. Hiçbir toksitesi olmayan fungusit özelliğe sahip bir üründür
CalCıpron, hem fungusit hem de bir gübre olarak, bilinen fosfor kaynakla rından suda çok daha yüksek çözünürlüğe sahiptir,
CalCıpron, Bitki dokusu içine rahatlıkla girer ve yukarı veya aşağı yönlü hareketi ile her iki yöne bitki boyunca taşınabilir. Ksilem ve floeme çift yönlü taşınabildiğinden sistemiktir, kökten ve yapraktan emilimi çok yüksektir ve toprakta yararlı mikroflora üzerine olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Mikorrizaya zarar vermez.
CalCıpron, geleneksel bir fosfat kaynağı ile karşılaştırıldığında eşit ağırlıkta daha fazla P2O5 ihtiva eder
* İçeriğindeki Kalsiyum, hücre duvarının bir parçasıdır, zar geçirgenliği ve yapısında görev yapar.
* İçeriğindeki Kalsiyum, bitkilerin büyümesi için gerekli olan bir elementtir. Hücreyi çevreleyen çok ince madeni levhanın içinde bulunmakta olup, organik asitlerin ihtivasında dengeleyici bir faktördür.
Bitki dokularının dayanıklılığından, büyümesinden sorumludur ve hücresel geçirgenliğe yardım eder. Bitki dokularının sağlamlığını da sağlayan kalsiyum, hastalıklara ve afid saldırılarına karşı bitkiyi dirençli kılar.
CalCıpron, Fosfor olarak, hem toprakta hem bitki bünyesinde en hızlı, en yüksek çözünürlüklü ve bitki bünyesinde aşağı ve yukarı yönlü çift hareket kabiliyetine sahip fosfiti içerir. Bu yönü ile mükemmel bir fosfor beslemesi sağlar. Sistemik fosfor genç bitkileri iklimsel kaynaklı zararlanmalara karşı dirençli tutar.
CalCıpron, bitkinin yaşamsal direncini artırır. Ters iklim koşulları ve patojen tehlikesi altındaki bitkilere karşı uzun süreli koruyucu ve iyileştirici etkinliğe sahiptir.
Patojen bakteri, mantar ve virüslere karşı bitkide direnç sağlar. Bitkinin savunma mekanizmasını harekete geçirir.
CalCıpron, Bitki içerisinde besleyici işlevleri dışında özel koruma işlemini harekete geçirerek sonuçta fitoaleksin artışına (üretilmesi fosfit iyonları tarafından canlandırılan) neden olur. Fitoaleksin endojen doğal maddeler olup bitki dokularını patojen mantarlar ve bakterilerden korur.
CalCıpron, Mantari hastalık etmenlerinden Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperenospora, Peronospora, Bremia ve Pythium' un hücre duvarında yarattığı bozulma etkisi ile bu hastalık etmenlerinin gelişimini engeller.
CalCıpron, Rezidü (kalıntı) riski barındırma.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK - UYGULAMA DOZU & METODU & ZAMANI & SAYISI