Miracle Mask

Miracle Mask, yüksek oranda Çinko Fosfit içerikli özel bir bitki besleme ürünüdür. Fosforoz asit içerir. Hiçbir toksitesi olmayan fungusit özelliğe sahip bir üründür
Miracle Mask; hem fungusit hem de bir gübre olarak, bilinen fosfor kaynakla rından suda çok daha yüksek çözünürlüğe sahiptir,
Miracle Mask, Bitki dokusu içine rahatlıkla girer ve yukarı veya aşağı yönl ü hareketi ile her iki yöne bitki boyunca taşınabilir. Ksilem ve floeme çift yönlü taşınabildiğinden sistemiktir, kökten ve yapraktan emilimi çok yüksektir ve toprakta yararlı mikroflora üzerine olumsuz hiçbir etkisi yoktur. Mikorrizaya zarar vermez.
Miracle Mask, geleneksel bir fosfat kaynağı ile karşılaştırıldığında eşit ağırlıkta daha fazla P2O5 ihtiva eder
* İçeriğindeki Çinko, çeşitli metobolik aktiviteleri düzenleyen enzim sistemine yardımcı olur. Polen oluşumunu teşvik eder, Mevre rengini ve ürün verimliliği artırmada ve meyve dökümünü azaltmakta oldukça etkilidir.
* İçeriğindeki Çinko bitki gelişiminde anahtar mikro elementtir. Azot metabolizmasına katılır ve indol asetik asit oluşumuna katılan triptofan aminoasidin sentezi için gereklidir.
* Çinko elementine en çok ihtiyaç duyan ürünler: meyve ağaçları, üzüm asmaları, domates tarla mahsulleri, tahıllar, mısır, patates vb.
Miracle Mask, Fosfor olarak, hem toprakta hem bitki bünyesinde en hızlı, en yüksek çözünürlüklü ve bitki bünyesinde aşağı ve yukarı yönlü çift hareket kabiliyetine sahip fosfiti içerir. Bu yönü ile mükemmel bir fosfor beslemesi sağlar. Sistemik fosfor genç bitkileri iklimsel kaynaklı zararlanmalara karşı dirençli tutar.
Miracle Mask, bitkinin yaşamsal direncini artırır. Ters iklim koşulları ve patojen tehlikesi altındaki bitkilere karşı uzun süreli koruyucu ve iyileştirici etkinliğe sahiptir.
Patojen bakteri, mantar ve virüslere karşı bitkide direnç sağlar. Bitkinin savunma mekanizmasını harekete geçirir.
Miracle Mask, Bitki içerisinde besleyici işlevleri dışında özel koruma işlemini harekete geçirerek sonuçta fitoaleksin artışına (üretilmesi fosfit iyonları tarafından canlandırılan) neden olur. Fitoaleksin endojen doğal maddeler olup bitki dokularını patojen mantarlar ve bakterilerden korur.
Miracle Mask, Mantari hastalık etmenlerinden Phytophthora, Plasmopara, Pseudoperenospora, Peronospora, Bremia ve Pythium' un hücre duvarında yarattığı bozulma etkisi ile bu hastalık etmenlerinin gelişimini engeller.
Miracle Mask, Rezidü (kalıntı) riski barındırmaz.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK - UYGULAMA DOZU & METODU & ZAMANI & SAYISI

Fosfit İçerikli Gübreler

Foto Galeri

tümünü göster