IQ CREATIVE

• Birbiri ile tepkime gösteren bir çok ''Zirai ilaçların'' ve "Bitki Besleme Ürünlerinin'' başarıyla karışabilmelerini ve karıştırıldığında çökelme meydana gelmesine engel olan tamamen güvenli ve çözüme odaklı bir üründür. Yaprak ve damlama uygulamalarına uygundur.
IQ CREATIVE; sayesinde ilaçlar yeknesak ve ince bir film tabakası şeklinde bitkilerin meyve ve çiçeklerine ulaştırılabilir. Böylece Zirai Mücadele ilaçlarının leke yapması önlenerek kalite arttırılır.
Meyvelerde ve süs bitkilerinde ilaçlamalardan sonra leke meydana gelmesini önler.
IQ CREATIVE; konsantre bir ürün olup, karışım tanklarındaki yüksek pH’lı (alkali) suların pH’sını düşürür.Sert ve kireçli suları düzenler Karışım tankında kullanılan kuyu suları veya kanal sularının pH değerleri genelde yüksektir (8-10 ve üzeri). Tarım ilaçları ve sıvı gübreler; karışım tankındaki suyun yüksek Ph’sı nedeniyle hızla etkinliklerini kaybederler ve etki süreleri kısalır. Damlama borularında kireçlenmeye ve demir çökelmelerine karşı etkili bir uygulamadır.
IQ CREATIVE; karışımın Ph’sınıkullanılan doz miktarına göre en az 2-4 derece düşürerek püskürtülen ilacın ve gübrenin etkinliğini korur.
• Sert sularla yapılan damlama sulamalarında meydana gelen çökelmeleri tekrar çözünür hale getirir.
* Çinko, demir, manganez, magnezyum, kalsiyum, bakır ve bor gibi mikro elementler birbirleri İle antogonostik etki göstererek çözünmeyen tuzlar oluşturur.
Örneğin çinko ve fosfor birleşerek çözünmeyen çinko fosfat tuzu meydana getirir. CRISER iyonları bağlayarak her bir elementi ayırır ve çözünebilir ve yarayışlı hale getirir


GARANTİ EDİLEN İÇERİK - UYGULAMA DOZU & METODU & ZAMANI & SAYISI

Karışım Ajanı & Ph Düzenleyiciler & Organik Silikonlar

Foto Galeri

tümünü göster