SALT STOP

SALT STOP

• Teknolojik bir ürün olup organik asit ile inorganik asitler a rasında bir köpr görevi gören mükemmel bir tuzluluk gidericidir.

SALT STOP

Toprakta Tuz Önleyicisi, Tuz Düşürücü Role Sahiptir.
Toprakların doğal yapısından,uzun süre tarımsal faaliyetlerden,sulama suyundan,kullanılan bitki besin elementlerinden v.b gibi nedenlerden dolayıdır ki zamanla toprakta tuz (sodyum) problemleri başlar.
Tuzluluk sorunu toprak yüzeyinde beyaz tuz kristallerinin gözükmesiyle max. düzeye ulaşır.
Aşırı tuz sorunu ise tarımsal üretimi tehdit eden en büyük etke nlerdendir.
SALT STOP, tuzluluk sorunu olan topraklarda tuz giderici veya toprak düzenleyici olarak kullanılır.
Tuzluluk ile (sodyum) mücadele etmenin en iyi yolu, sodyum elementinin kalsiyum elementi ile yer değiştirilereki,sodyumun serbest kalması ve nihayet aşağıya doğru hareket ederek toprak yüzeyinden uzaklaşmasıdır.
SALT STOP'da bulunan polihidroksikarboksilik asitler en iyi değişim taşıyıcılarıdır ve tuzlu topraklar için mükemmel bir toprak düzenleyicidir.

KULLANIM TALİMATI

Damlamadan dönüme 0,5 - 1,5 LT uygulanır. Aşırı tozlu topraklarda 5 LT' ye kadar çıkabilir.

DEPOLAMA

SALT STOP ; direk gün ışığı almayan,nemsiz ve kuru bi r ortamda +5°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Kesinlikle yanıcı değildir.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK - UYGULAMA DOZU & METODU & ZAMANI & SAYISI

Karışım Ajanı & Ph Düzenleyiciler & Organik Silikonlar

Foto Galeri

tümünü göster