all in one

All in One, yüksek konsantrasyonda ''Mikro Elementler'' içeren tamamı ''GLYCINE'' amino asiti ile şelatlı, ayrıca ''Oksin ve Salisilik Asit'' ile güçlendirilerek formule edilmiş hedefe odaklı tasarlanmış SP formda bir Mikro Element noksanlık Giderici'dir.

* Yüksek aktif maddeli Çinko, Bakır, Demir, Mangan, Bor iz elem entleri karışımıdır.
* İçerdiği Oksin sayesinde iz elementleri yaprak emilimi ardından hızlı bir şekilde köklere taşıyarak bitkinin en hızlı şekilde iz element noksanlıkları gidermesini sağlar.
All in One, bitki besin elementi noksanlıklarını önler, nosanlık sonucu görülen arazları düzeltir ve sararmaları giderir. Tüm bitki çeşitlerinde kullanılabilen yapraktan uygulamalar için tasarlanmış özel bir formulasyona sahiptir.% 100 suda çözünür.

All in One içeriğindeki Mikro elementlerin bitkideki rolleri kısaca şu şekilde tanımlanır;
* Çinko (Zn) Çeşitli metobolik aktiviteleri düzenleyen enzim sistemine yardımcı olur.
* Bakır (Cu) Solunum için bir katalizördür;bir çok enzimin yapısında bulunur.
* Demir (Fe) Klorofil sentezi ve enzimlerde elektron transferi için önemlidir.
* Mangan (Mn) Bir çok oksidasyon ve redüksiyon sistemini kontrol eder.
* Bor (B) Şeker taşınımı ve karbonhidrat metabolizmasında önemlidir.
All in One, tüm bahçe, sera ve tarla bitkileri için idealdir ve uygulamalarda problem çıkmaz. Bitki koruma ve besleme ürünlerinin çoğu ile problemsiz karıştırılabilir.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK - UYGULAMA DOZU & METODU & ZAMANI & SAYISI