Combino

Combino, yüksek konsantrasyonda ''Mikro Elementler'' içeren tamamı ''Fulvik Asit'' ile şelatlı, ayrıca ''Oksin'' ile güçlendirilerek formule edilmiş hedefe odaklı tasarlanmış SP formda bir ''Mikro Element noksanlık Giderici''dir. Yüksek aktif maddeli Çinko, Bakır, Demir, Mangan, Bor ve Molibden iz elementleri karışımıdır.

Combino, bitki besin elementi noksanlıklarını önler, nosanlık sonucu görülen arazları düzeltir ve sararmaları giderir.Tüm bitki çeşitlerinde kullanılabilen yaprak, toprak & damlama sulama uygulamaları için tasarlanmış özel bir formulasyona sahiptir.% 100 suda çözünür.

Combino içeriğindeki Mikro elementlerin bitkideki rolleri kısaca şu şekilde tanımlanır;

* Çinko (Zn) Çeşitli metobolik aktiviteleri düzenleyen enzim sistemine yardımcı olur.
* Bakır (Cu) Solunum için bir katalizördür; bir çok enzimin yapısında bulunur.
* Demir (Fe) Klorofil sentezi ve enzimlerde elektron transferi için önemlidir.
* Mangan (Mn) Bir çok oksidasyon ve redüksiyon sistemini kontrol eder.
* Bor (B) Şeker taşınımı ve karbonhidrat metabolizmasında önemlidir.
* Molibden(Mo) Azot fiksasyonu ve nitratın amonyuma dönüşümünü sağlar.
Combino, tüm bahçe, sera ve tarla bitkileri için idealdir ve uygulamal arda problem çıkmaz. Bitki koruma ve besleme ürünlerinin çoğu ile problemsiz karıştırılabilir.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK - UYGULAMA DOZU & METODU & ZAMANI & SAYISI